Το τμήμα Public Relations της  Poker Globe με σκοπό τη βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ της ιδίας, του Poker Room και των παικτών, προωθεί στρατηγικές που αφορούν στην ανάπτυξη του Poker Room και παρακολουθεί πώς αυτές επηρεάζουν τους παίκτες. Αναπτύσσει συγκεκριμένα θεματικά σχέδια με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας και διαχειρίζεται επικοινωνιακά ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν.