Στο απαιτητικό περιβάλλον ενός Poker Room, πέρα από την σημασία της εκάστοτε θέσης, όλα τα στελέχη πρέπει να λειτουργούν σαν ομάδα. Η Poker Globe αναλαμβάνει την οργάνωση και διαχείριση του προσωπικού για την αποτελεσματικότερη απόδοσή του.