Ένα πρόσθετο εργαλείο ανάπτυξης και προώθησης ενός Poker Room είναι και η εκπροσώπηση του στα σχετικά με το πόκερ forums και websites. Η Poker Globe  αναλαμβάνει την συγγραφή άρθρων και την ενεργή συμμετοχή σε συζητήσεις στην κοινότητα του Poker.