Η Poker Globe έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι τρία είναι τα βασικά στελέχη που επωμίζονται την ευθύνη της άρτιας εκτέλεσης των παιχνιδιών, της εξυπηρέτησης των παικτών και της ασφάλειας του παιχνιδιού. Ο Floor Manager, ως επικεφαλής, γνωρίζει όλες τις θέσεις και είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες. Επιπλέον, σε συνεργασία με τους Tournament και Cash Directors, οι όποιοι είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή των τουρνουά και cash games αντίστοιχα, διασφαλίζει την άψογη λειτουργία του Poker Room.

Για τις ζωτικής σημασίας αυτές θέσεις, η Poker Globe έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών, το οποίο εξασφαλίζει την άψογη τεχνική τους κατάρτιση και την άριστη γνώση των καθηκόντων που απαιτούνται.