Ένα από τα βασικά εργαλεία ενός Poker Room στην προσπάθεια ανάπτυξης του είναι το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Από την διαχείριση του τραπεζιού μέχρι την γρήγορη διεκπεραίωση της εκάστοτε παρτίδας, ο Dealer είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η Poker Globe παρέχει στους Dealers, με τους οποίους συνεργάζεται, ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και σύστημα αξιολόγησης με σκοπό την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν τόσο στους παίκτες όσο και στο Poker Room.