Όσον αφορά στη διαχείριση τουρνουά και Cash games, το Poker Room Management Software είναι το απόλυτο εργαλείο. Λίστες αναμονής, εγγραφές τουρνουά, μέση ώρα παραμονής στο τραπέζι, συνολικά κέρδη ανά παίκτη και πολλά επιπλέον σημαντικά στοιχεία καταγράφονται στο εν λόγω σύστημα. Η Poker Globe αξιολογεί τις ανάγκες του εκάστοτε Poker Room και αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την διαχείριση του κατάλληλου λογισμικού.