Μια ακόμα εξειδικευμένη υπηρεσία της Poker Globe είναι τα RFID τραπέζια μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα αναμετάδοσης του παιχνιδιού στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση. Το εν λόγω concept έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα στην αύξηση της δημοτικότητας του παιχνιδιού όπως έχουμε δει και από τις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων ετών (EPT, WSOP). Μέσω της χρήσης RFID τεχνολογίας και Web Streaming, επιτυγχάνεται η μέγιστη αναγνώριση και προβολή του εκάστοτε Poker Room.