Τα Cash Games αποτελούν την βασική πηγή εσόδων για ένα Poker room και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως η κορωνίδα του. Κανένας παράγοντας ενός cash game δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη. Η Poker Globe με τα έμπειρα στελέχη της διασφαλίζει την άρτια εκτέλεση  του παιχνιδιού, την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και την αποτελεσματική διαχείριση των τραπεζιών.

Αξιολογώντας το σύνολο των οικονομικών παραμέτρων των εν δυνάμει πελατών του εκάστοτε Poker Room, δημιουργούμε προϊόντα cash games προσαρμοσμένα στις δυνατότητές τους.  Άρτια στελεχωμένες ομάδες από ικανούς cash directors και υψηλής τεχνικής κατάρτισης dealers αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των προϊόντων αυτών.