Το Τμήμα Poker Marketing της εταιρείας μας μελετώντας προσεκτικά τις ανάγκες και τις τάσεις της κοινότητας του Poker, χρησιμοποιώντας εργαλεία του marketing, σχεδιάζει τις ανάλογες προωθητικές ενέργειες και διαφημιστικές καμπάνιες που χρειάζονται για να στηρίξει την εξωτερική επικοινωνία του κάθε Poker Room. Αναλύοντας τη συμπεριφορά των παικτών, δημιουργούμε τις ανάλογες προωθητικές ενέργειες έτσι ώστε το κάθε event να αποφέρει την μέγιστη δυνατή προβολή του Poker Room σε συνάρτηση με την αύξηση της κερδοφορίας του.