Η δημιουργία ενός Poker Dedicated Website αυξάνει το κύρος αλλά και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με τους παίκτες του Poker Room. Η Poker Globe  αναλαμβάνει την δημιουργία και διαχείριση του Website με σκοπό την βελτίωση της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της αύξησης της πελατειακής βάσης. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και υψηλή ποιότητα σχεδιασμού, το Website του Poker Room γίνεται το μέσο με το οποίο αλληλεπιδρούν με την μεγαλύτερη συχνότητα οι παίκτες.