Μεγάλη σημασία για την βιωσιμότητα ενός Poker Room έχει η ανάλυση και εκτίμηση των στατιστικών και οικονομικών στοιχείων των παικτών. Η Poker Globe, με βάση τα στοιχεία του CRM, αξιολογεί τις τάσεις και τροποποιεί τα προϊόντα της αναλόγως. Από την μέση ώρα άφιξης μέχρι και το μέσο όρο κερδών, οι τάσεις των παικτών ενός Poker room αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο ανάλυσης.